ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

 Η παρούσα Διαδυκτιακή Πύλη (εφεξής Δ.Π.), www.reizidis.gr ,www.reizidis.com ή/και κάθε άλλη Δ.Π. που θα την διαδεχθεί, δημιουργήθηκε για την εταιρεία «Μενέλαος Ρεϊζίδης & Σια Ο.Ε.» (εφεξής ΡΕΪΖΙΔΗΣ), με έδρα στην οδό Παλλάδος Αθηνάς 86 Παλλήνη Αττικής και ΤΚ 15351. 

 Η χρήση της παρούσας Δ.Π. υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της Δ.Π. αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της Δ.Π. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των πληροφοριών & υπηρεσιών του περιεχομένου της Δ.Π.

Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και το περιεχόμενο της Δ.Π. μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Επίσης οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες καθώς και οι τιμές που αναφέρονται στη Δ.Π. δεν είναι δεσμευτικές για την "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" καθώς μπορούν να αναθεωρούνται - τροποποιούνται χωρίς την άμεση υποχρεωτική ενημέρωση της Δ.Π. για τις τροποποιήσεις αυτές. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Δ.Π. καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι τους αποδέχεστε καθώς και τις όποιες αλλαγές τους. 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) 

 Όλο το περιεχόμενο της Δ.Π., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της Δ.Π. διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της "ΡΕΪΖΙΔΗΣ". Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα κείμενα (άρθρα, πληροφορίες , συμβουλές) που βρίσκονται ανηρτημένα στην παρούσα Δ.Π. αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις, γνώσεις και ενίοτε αποτελούν απόρεια εμπειριών και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Δ.Π. και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Δ.Π., καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την  "ΡΕΪΖΙΔΗΣ"  από την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 Η "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Δ.Π., παρά μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη Δ.Π. είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Διεύθυνση
  • Όροφος (Προαιρετικά)

 Η "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" δε θα δημοσιοποιήσει, διαβιβάσει ή πωλήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Δ.Π. σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ασφαλής Περιήγηση

 Η "ΡΕΪΖΙΔΗΣ" έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιβάλλον της Δ.Π. να διέπεται από ασφάλεια κατά την παραμονή του χρήστη/επισκέπτη. Λόγω όμως του ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον,δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Δ.Π. θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα ή και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη/επισκέπτη, οφειλόμενη είτε σε χρήση,αντιγραφή,φόρτωση (download). Ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του και των αρχείων του από ιούς και τυχόν μολύνσεις.

Επικονωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία για τη διαχείρηση της Δ.Π. παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της Δ.Π. που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

 (c) ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΡΕΪΖΙΔΗ - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center